bat benelux - OmgevingsrookomgevingsrookDe Wereldgezondheidsorganisatie en een aantal andere gezondheidsorganisaties stellen dat meeroken (omgevingsrook) de oorzaak is van diverse serieuze aandoeningen, zoals longkanker, hartaandoeningen en astma en ademhalingsproblemen bij kinderen.

Zij concluderen dat niet bekend is wat een ‘veilig’ niveau aan omgevingsrook is en vinden dat gezondheidsbeleid het meest gebaat is met een verbod op het roken in openbare ruimtes.

Ons standpunt

Epidemiologisch onderzoek heeft de risico’s van omgevingsrook gemeten. De meeste onderzoeken naar de vraag of omgevingsrook de kans op longkanker vergroot zijn gebaseerd op vergelijkingen tussen niet-rokende vrouwen getrouwd met rokende partners en niet-rokende vrouwen getrouwd met niet-rokende partners.

De belangrijkste onderzoeken geven aan dat het relatieve risico voor een niet-roker om bij langdurige blootstelling aan omgevingsrook longkanker te krijgen 1.3 bedraagt. Een relatief risico van 1 betekent in feite geen risico, daar waar het risico op longkanker voor mensen die langdurig actief roken 20 of hoger bedraagt.

Voor hart- en vaatziekten wijzen de belangrijkste onderzoeken hetzelfde risico van 1.3 aan als gevolg van blootstelling aan omgevingsrook. Het relatieve risico voor actieve rokers ligt tussen de 3 en 5.

Veel epidemiologen stellen dat een relatief risico van onder de 2 een zodanig zwak verband aantoont dat het moeilijk te kwantificeren is. Omdat in de meeste onderzoeken het relatieve risico lager dan 2 is, is het statistisch niet significant.

Onderzoeken naar ademhalingsproblemen bij jonge kinderen van rokende ouders, en onderzoek naar de verergering van symptomen bij mensen met problemen zoals astma door omgevingsrook, spreken in beide gevallen van een mogelijk verhoogd risico.

Onze benadering van regulering

British American Tobacco ondersteunt regulering die tegemoet komt aan de wensen van zowel niet-rokers als rokers en de onvrijwillige blootstelling van niet-rokers aan omgevingsrook aan banden legt.

Wij zijn voorstander van beperkingen ten aanzien van roken in openbare ruimtes en aanvaarden dat dit dient te worden gereguleerd. Wij moedigen praktische initiatieven aan, zoals het creëren van rookvrije ruimtes, in combinatie met passende voorzieningen voor rokers.

Wij geloven in werkzame oplossingen die op een evenwichtige wijze rekening houden met de verschillende belangen.


Laatst bijgewerkt: 21/07/2011 11:46:46 GMT